FISHERINV på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen FISHERINV är:

EngelskaSvenska
FISHERINV
FISHERINV

Beskrivning

Returnerar inversen till Fisher-transformationen. Använd den här transformationen när du analyserar korrelationer mellan områden eller matriser med data. Om y = FISHER(x), så är FISHERINV(y) = x.Mer information (källa)