ABS på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen ABS är:

SvenskaEngelska
ABS

Beskrivning

Returnerar absolutvärdet av ett tal. Absolutvärdet av ett tal är tal utan tecken.Mer information (källa)