ACOS på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen ACOS är:

EngelskaSvenska
ACOS
ARCCOS

Beskrivning

Returnerar arcus cosinus, eller inverterad cosinus, för ett tal. Arcus cosinus är den vinkel vars cosinus är tal. Den returnerade vinkeln anges i radianer i intervallet 0 (noll) till pi.Mer information (källa)