ADDRESS på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen ADDRESS är:

EngelskaSvenska
ADDRESS
ADRESS

Beskrivning

Du kan använda funktionen ADRESS för att ta reda på adressen för en cell i ett kalkylblad, givet de angivna rad- och kolumnnumren. Exempelvis returnerar ADRESS(2;3) $C$2. Ett annat exempel är ADRESS(77;300) som returnerar $KN$77. Du kan använda andra funktioner, till exempel funktionerna RAD och KOLUMN, om du vill ange argument (argument: Ett värde som tillhandahåller information för en åtgärd, händelse, metod, egenskap, funktion eller procedur.) för rad- och kolumnnummer för funktionen ADRESS.Mer information (källa)