ARCTAN på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen ARCTAN är:

SvenskaEngelska
ARCTAN

Beskrivning

Returnerar arcus tangens, eller inverterat tangens, för ett tal. Arcus tangens är den vinkel vars tangens är tal. Den returnerade vinkeln anges i radianer inom området -pi/2 och pi/2.Mer information (källa)