ASINH på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen ASINH är:

EngelskaSvenska
ASINH
ARCSINH

Beskrivning

Returnerar hyperboliskt arcus sinus för ett tal. Inversen till hyperboliskt sinus är det värde vars hyperboliska sinus är tal, vilket medför att ARCSINH(SINH(tal)) ger resultatet tal.Mer information (källa)