ATAN2 på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen ATAN2 är:

EngelskaSvenska
ATAN2
ARCTAN2

Beskrivning

Returnerar arcus tangens, eller inverterat tangens, för angivna x- och y-koordinater. Arcus tangens är vinkeln från x-axeln till en linje som går genom origo (0, 0) och en punkt med koordinaterna (x, y). Vinkeln anges i radianer mellan -pi och pi, utom -pi.Mer information (källa)