ATANH på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen ATANH är:

EngelskaSvenska
ATANH
ARCTANH

Beskrivning

Returnerar hyperboliskt arcus tangens för ett tal. Tal måste vara mellan -1 och 1 (utom -1 och 1). Inversen till hyperboliskt tangens är det värde vars hyperboliska tangens är tal, vilket medför att ARCTANH(TANH(tal)) ger resultatet tal.Mer information (källa)