AVEDEV på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen AVEDEV är:

EngelskaSvenska
AVEDEV
MEDELAVV

Beskrivning

Returnerar medelvärdet för datapunkters absoluta avvikelse från deras medelvärde. MEDELAVV är ett mått på föränderlighet i en datamängd.Mer information (källa)