AVRUNDA på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen AVRUNDA är:

SvenskaEngelska
AVRUNDA

Beskrivning

Funktionen AVRUNDA avrundar ett tal till ett angivet antal siffror. Om cell A1 exempelvis innehåller 23,7825 och du vill avrunda det värdet till två decimaler, kan du använda följande formel:

=AVRUNDA(A1; 2)

Resultatet av den här funktionen blir 23,78.Mer information (källa)