CALL på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen CALL är:

EngelskaSvenska
CALL
ANROPA

Beskrivning

Anropar en procedur i ett DLL-bibliotek eller en kodresurs. Det finns två former av denna funktion. Du kan använda syntax 1 endast med en tidigare registrerad kodresurs (som använder argument från funktionen REGISTRERA). Använd syntax 2a och 2b för att samtidigt registrera och anropa en kodresurs.

 Viktigt!   Denna funktion bör endast användas av erfarna användare. Om du använder funktionen ANROPA på ett felaktigt sätt kan det orsaka fel som gör att du måste starta om datorn. Funktionen är endast tillgänglig från ett Excel-makroblad.Mer information (källa)