COLUMN på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen COLUMN är:

EngelskaSvenska
COLUMN
KOLUMN

Beskrivning

Returnerar kolumnnumret för den angivna cellreferensen (cellreferens: De koordinater som en cell motsvarar i kalkylbladet. En cell som befinner sig i skärningspunkten mellan kolumn B och rad 3, har till exempel referensen B3.). Exempelvis returnerar formeln =KOLUMN(D10) 4, eftersom kolumn D är den fjärde kolumnen.Mer information (källa)