COLUMNS på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen COLUMNS är:

EngelskaSvenska
COLUMNS
KOLUMNER

Beskrivning

Returnerar antalet kolumner i en matris (matris: Används för att skapa enstaka formler som ger flera resultat eller som påverkar en grupp argument som är ordnade i rader och kolumner. Ett matrisområde delar en gemensam formel. En matriskonstant är en grupp konstanter, som används som argument.) eller referens.Mer information (källa)