CONCATENATE på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen CONCATENATE är:

EngelskaSvenska
CONCATENATE
SAMMANFOGA

Beskrivning

Med funktionen SAMMANFOGA sammanfogas upp till 255 textsträngar till en textsträng. De sammanfogade elementen kan vara text, tal, cellreferenser eller en kombination av dessa element. Om kalkylbladet exempelvis innehåller en persons förnamn i cell A1 och personens efternamn i cell B1, kan du kombinera de två värdena i en annan cell med hjälp av följande formel:

=SAMMANFOGA(A1;" ";B1)

Det andra argumentet i det här exemplet (" ") är ett blanksteg. Du måste ange alla blanksteg eller skiljetecken du vill ska visas i resultatet som argument omslutna med citattecken.Mer information (källa)