CONFIDENCE.NORM på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen CONFIDENCE.NORM är:

EngelskaSvenska
CONFIDENCE.NORM
KONFIDENS.NORM

Beskrivning

Konfidensintervallet är ett intervall med värden. Ditt sampelmedelvärde, x, ligger i mitten av intervallet och intervallet är x ± KONFIDENS.NORM. Om till exempel x är sampelmedelvärdet av leveranstiden för produkter som beställts via post så är x ± KONFIDENS.NORM ett intervall med populationsmedelvärden. För varje populationsmedelvärde, μ0, i det här intervallet, är sannolikheten för att uppnå ett sampelmedelvärde längre från μ0 än x större än alfa och för varje populationsmedelvärde, μ0, utanför det här intervallet, är sannolikheten för att uppnå ett sampelmedelvärde längre från μ0 än x mindre än alfa. Med andra ord, antag att vi använder x, standardavvikelse och storlek för att konstruera ett tvåsidigt test på signifikansnivån alfa för hypotesen att populationsmedelvärdet är μ0. Den hypotesen avvisas inte om μ0 ligger i konfidensintervallet, men avvisas om μ0 inte ligger i konfidensintervallet. Konfidensintervallet tillåter inte slutsatsen att sannolikheten att vårt nästa paket tar en leveranstid som ligger i konfidensintervallet är 1 – alfa.Mer information (källa)