CORREL på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen CORREL är:

EngelskaSvenska
CORREL
KORREL

Beskrivning

Returnerar korrelationskoefficienten för matris1- och matris2-cellområden. Använd korrelationskoefficienten om du vill avgöra förhållandet mellan två egenskaper. Du kan t ex undersöka förhållandet mellan medeltemperaturen och förekomsten av luftkonditioneringsapparater på en plats.Mer information (källa)