COUNT på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen COUNT är:

EngelskaSvenska
COUNT
ANTAL

Beskrivning

Funktionen ANTAL räknar antalet celler som innehåller tal och antalet tal i argumentlistan. Använd funktionen ANTAL om du vill visa antalet poster i ett nummerfält i ett intervall eller i en matris med tal.

=ANTAL(A1:A20)

Om fem av cellerna i området i det här exemplet innehåller siffror blir resultatet 5 .Mer information (källa)