COUNTA på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen COUNTA är:

EngelskaSvenska
COUNTA
ANTALV

Beskrivning

Funktionen ANTALV räknar det antal celler i ett område (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller ligga på avstånd från varandra.) som inte är tomma.Mer information (källa)