DANTALV på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen DANTALV är:

SvenskaEngelska
DANTALV

Beskrivning

Beräknar de ifyllda cellernas värde i ett fält (kolumn) av poster i en lista eller databas som matchar ett villkor som du anger.

Fältargumentet är valfritt. Om fält utelämnas räknar DANTALV alla poster i databasen som matchar villkoren.Mer information (källa)