DATE på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen DATE är:

EngelskaSvenska
DATE
DATUM

Beskrivning

Funktionen DATUM returnerar det löpande serienummer som motsvarar ett visst datum. Exempelvis returnerar formeln

=DATUM(2008;7;8)

39637, alltså det serienummer som motsvarar 2008-07-08.

 Obs!   Om cellformatet är Allmänt när funktionen anges så formateras resultatet som ett datum i stället för ett tal. Om du vill visa serienumret eller om du vill ändra formateringen av datumet, markerar du ett annat talformat i gruppen Tal på fliken Start.

Funktionen DATUM är mest användbar i situationer där år, månad och dag anges med formler eller cellreferenser. Exempelvis kanske du har ett kalkylblad som innehåller datum i ett format som Excel känner inte igen, till exempel ÅÅÅÅMMDD. Du kan använda funktionen DATUM ihop med andra funktioner för att konvertera datum till ett serienummer som Excel känner igen. Mer information finns i tabellen i avsnittet Exempel i den här artikeln.Mer information (källa)