DATUMVÄRDE på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen DATUMVÄRDE är:

SvenskaEngelska
DATUMVÄRDE

Beskrivning

Funktionen DATUMVÄRDE konverterar ett datum som lagras som text till ett serienummer som kan identifieras ett datum i Excel. Formeln =DATUMVÄRDE("2008-01-01") returnerar exempelvis 39448, serienumret för datumet 2008-01-01.

 Obs!   Serienumret som returneras av funktionen DATUMVÄRDE kan variera från föregående exempel, beroende på datorns systeminställningar för datum.

Funktionen DATUMVÄRDE är användbar när ett kalkylblad innehåller datum i ett textformat som du vill filtrera, sortera eller formatera som datum, eller använda i datumberäkningar.

Om du vill visa ett datumserienummer som ett datum måste du använda ett datumformat i cellen. Länkar till mer information om hur du visar tal som datum i avsnittet Se även.Mer information (källa)