DCOUNTA på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen DCOUNTA är:

EngelskaSvenska
DCOUNTA
DANTALV

Beskrivning

Beräknar de ifyllda cellernas värde i ett fält (kolumn) av poster i en lista eller databas som matchar ett villkor som du anger.

Fältargumentet är valfritt. Om fält utelämnas räknar DANTALV alla poster i databasen som matchar villkoren.Mer information (källa)