DEVSQ på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen DEVSQ är:

EngelskaSvenska
DEVSQ
KVADAVV

Beskrivning

Returnerar summan av kvadraterna för datapunktsavvikelser utifrån medelvärdet för ett stickprov.Mer information (källa)