DURATION på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen DURATION är:

EngelskaSvenska
DURATION
LÖPTID

Beskrivning

Returnerar Macauley-löptiden för det antagna nominella värdet 100 kr. Löptiden definieras som det viktade medeltalet av nuvärdet av betalningsströmmarna och används som ett mått på hur priset på en obligation reagerar på ändringar i avkastning.Mer information (källa)