DVAR på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen DVAR är:

EngelskaSvenska
DVAR
DVARIANS

Beskrivning

Uppskattar variansen för en population baserat på ett urval från talen i ett fält (kolumn) av poster i en lista eller databas som matchar de villkor du anger.Mer information (källa)