DVARIANS på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen DVARIANS är:

SvenskaEngelska
DVARIANS

Beskrivning

Uppskattar variansen för en population baserat på ett urval från talen i ett fält (kolumn) av poster i en lista eller databas som matchar de villkor du anger.Mer information (källa)