DVARIANSP på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen DVARIANSP är:

SvenskaEngelska
DVARIANSP

Beskrivning

Beräknar variansen för en population baserat på hela populationen från talen i ett fält (kolumn) av poster i en lista eller databas som matchar de villkor du anger.Mer information (källa)