EUROCONVERT på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen EUROCONVERT är:

EngelskaSvenska
EUROCONVERT
EuroConvert

Beskrivning

Räknar om ett tal till euro, räknar om ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron, och räknar om ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan genom att använda euron som mellanled (triangulering). De valutor som finns att välja på är de av valutorna inom den Europeiska unionen (EU) som är kopplade till euron. Funktionen använder fasta omräkningskurser som fastställs av EU.

Om funktionen inte är tillgänglig och felvärdet #Namn? returneras, installerar och läser du in tilläggsprogrammet Verktyg för eurovaluta.

VisaInstallera och läsa in tilläggsprogrammet Verktyg för euro

  1. Klicka på Alternativ på fliken Alternativ och klicka sedan på Tillägg.
  2. Markera Excel-tillägg i listrutan Hantera och klicka på OK.
  3. Markera rutan Verktyg för euro i listan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka på OK.
  4. Om det behövs följer du anvisningarna i installationsprogrammet.


Mer information (källa)