EXACT på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen EXACT är:

EngelskaSvenska
EXACT
EXAKT

Beskrivning

Jämför två textsträngar och returnerar SANT om de är exakt likadana. Annars returneras FALSKT. Funktionen EXAKT skiljer på gemener och versaler men ignorerar formateringsskillnader. Använd EXAKT för att kontrollera text som skrivs in i ett dokument.Mer information (källa)