FORECAST på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen FORECAST är:

EngelskaSvenska
FORECAST
PREDIKTION

Beskrivning

Beräknar eller förutsäger ett framtida värde genom att använda befintliga värden. Det förutsagda värdet är ett y-värde för ett givet x-värde. De kända värdena är befintliga x-värden och y-värden, och det nya värdet förutsägs genom linjär regression. Du kan använda den här funktionen för att förutsäga framtida försäljning, inventeringsbehov eller konsumtionstrender.Mer information (källa)