FÖRSKJUTNING på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen FÖRSKJUTNING är:

SvenskaEngelska
FÖRSKJUTNING

Beskrivning

Returnerar en referens till intervall som består av ett angivet antal rader och kolumner från en cell eller ett cellintervall. Referensen som returneras kan vara en enstaka cell eller ett cellintervall. Du kan ange antalet rader och kolumner som ska returneras.Mer information (källa)