FREQUENCY på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen FREQUENCY är:

EngelskaSvenska
FREQUENCY
FREKVENS

Beskrivning

Beräknar hur ofta värden uppträder i en mängd värden, och returnerar sedan en vertikal matris med tal. Du kan exempelvis använda FREKVENS för att räkna antalet testresultat som faller inom resultatmängder. Eftersom FREKVENS returnerar en matris, måste den matas in som en matrisformel.Mer information (källa)