FVSCHEDULE på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen FVSCHEDULE är:

EngelskaSvenska
FVSCHEDULE
FÖRRÄNTNING

Beskrivning

Returnerar ett framtida värde av ett begynnelsekapital efter det att en serie olika effektiva räntesatser tillämpats. Du kan använda FÖRRÄNTNING för att beräkna det framtida värdet av en investering med en variabel eller justerbar ränta.Mer information (källa)