GEOMEAN på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen GEOMEAN är:

EngelskaSvenska
GEOMEAN
GEOMEDEL

Beskrivning

Returnerar det geometriska medelvärdet för en matris eller ett område med positiva data. Du kan exempelvis använda GEOMEDEL för att beräkna genomsnittlig tillväxttakt givet effektiv ränta med varierande räntesatser.Mer information (källa)