GEOMEDEL på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen GEOMEDEL är:

SvenskaEngelska
GEOMEDEL

Beskrivning

Returnerar det geometriska medelvärdet för en matris eller ett område med positiva data. Du kan exempelvis använda GEOMEDEL för att beräkna genomsnittlig tillväxttakt givet effektiv ränta med varierande räntesatser.Mer information (källa)