GETPIVOTDATA på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen GETPIVOTDATA är:

EngelskaSvenska
GETPIVOTDATA
HÄMTA.PIVOTDATA

Beskrivning

Returnerar data lagrade i en pivottabellrapport. Du kan använda HÄMTA.PIVOTDATA när du vill hämta sammanfattningsdata från en pivottabellrapport, förutsatt att sådana data visas i rapporten.

 Obs!   Du kan snabbt ange en enkel HÄMTA.PIVOTDATA-formel genom att skriva = i den cell du vill returnera värdet till och därefter klicka på den cell i pivottabellrapporten som innehåller de data som du vill returnera.Mer information (källa)