IF på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen IF är:

EngelskaSvenska
IF
OM

Beskrivning

Funktionen OM returnerar ett visst värde om ett villkor som du anger valideras som SANT och ett annat värde om det valideras till FALSKT. Exempel: Formeln =IF(A1>10,"Över 10","10 eller mindre") returnerar "Över 10" om A1-värdet är större än 10, och "10 eller mindre " om A1-värdet är mindre än eller lika med 10.Mer information (källa)