IMEUPPHÖJT på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen IMEUPPHÖJT är:

SvenskaEngelska
IMEUPPHÖJT

Beskrivning

Returnerar e upphöjt till ett komplext tal i något av textformaten x + yi och x + yj.Mer information (källa)