IMREAL på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen IMREAL är:

SvenskaEngelska
IMREAL

Beskrivning

Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal i något av textformaten x + yi och x + yj.Mer information (källa)