IMREAL på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen IMREAL är:

EngelskaSvenska
IMREAL
IMREAL

Beskrivning

Returnerar den reella koefficienten för ett komplext tal i något av textformaten x + yi och x + yj.Mer information (källa)