IMROT på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen IMROT är:

SvenskaEngelska
IMROT

Beskrivning

Returnerar kvadratroten av ett komplex tal i något av textformaten x + yi och x + yj.Mer information (källa)