IMSQRT på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen IMSQRT är:

EngelskaSvenska
IMSQRT
IMROT

Beskrivning

Returnerar kvadratroten av ett komplex tal i något av textformaten x + yi och x + yj.Mer information (källa)