INTERCEPT på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen INTERCEPT är:

EngelskaSvenska
INTERCEPT
SKÄRNINGSPUNKT

Beskrivning

Beräknar punkten där en linje skär y-axeln genom att använda befintliga x-värden och y-värden. Skärningspunkten är baserad på en regressionslinje som dragits genom de kända x-värdena och de kända y-värdena. Använd funktionen SKÄRNINGSPUNKT när du vill avgöra värdet på den beroende variabeln när den oberoende variabeln är 0 (noll). Du kan också använda funktionen för att förutsäga det elektriska motståndet för en metall vid 0°C om datapunkterna registrerades i exempelvis rumstemperatur och högre temperatur.Mer information (källa)