JIS på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen JIS är:

EngelskaSvenska
JIS
JIS

Beskrivning

Funktionen som beskrivs i det här hjälpavsnittet konverterar halvbreddstecken (enkel byte) i en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte). Funktionens namn (och vilka tecken den konverterar) beror på dina språkinställningar.

I japanskan ändrar den här funktionen halvbredds (enkel byte) engelska bokstäver eller katakana inom en teckensträng till tecken med helt breddsteg (dubbel byte).Mer information (källa)