KVADRATSUMMA på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen KVADRATSUMMA är:

SvenskaEngelska
KVADRATSUMMA

Beskrivning

Returnerar summan av argumentens kvadrater.Mer information (källa)