LCM på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen LCM är:

EngelskaSvenska
LCM
MGM

Beskrivning

Returnerar minsta gemensamma multipel för heltal. Minsta gemensamma multipel är det minsta positiva heltal som är en multipel av alla heltalsargumenten tal1, tal2 o.s.v. Använd funktionen MGM om du vill lägga ihop bråk med olika nämnare.Mer information (källa)