LOGEST på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen LOGEST är:

EngelskaSvenska
LOGEST
EXPREGR

Beskrivning

Beräknar i regressionsanalys en exponentialkurva som passar givna data och returnerar en värdematris som beskriver kurvan. Eftersom den här funktionen returnerar en värdematris måste den matas in som en matrisformel.

Kurvans ekvation är:

y = b*m^x

eller

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

om det finns flera x-värden, där det underordnade y-värdet är en funktion av de överordnade x-värdena. m-värdena är baser som motsvarar varje exponents x-värde och b är ett konstant värde. Lägg märke till att y, x och m kan vara vektorer. Matrisen som EXPREGR returnerar är {mn;mn-1;...;m1;b}.Mer information (källa)