LOGINV på andra språk:

Den svenska översättning av Excel-funktionen LOGINV är:

EngelskaSvenska
LOGINV
LOGINV

Beskrivning

Returnerar inversen av den lognormala fördelningsfunktionen av x där ln(x) är normalt fördelad med parametrarna medelvärde och standardavvikelse. Om p = LOGNORMFÖRD(x;...) så är LOGINV(p;...) = x.

Använd lognormala fördelningen för att analysera logaritmiskt omvandlade data.Mer information (källa)