MDETERM på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen MDETERM är:

SvenskaEngelska
MDETERM

Beskrivning

Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris.Mer information (källa)