MEDEL på andra språk:

Den engelska översättningen av Excel-funktionen MEDEL är:

SvenskaEngelska
MEDEL

Beskrivning

Returnerar det aritmetiska medelvärdet av argumenten. Om området (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller ligga på avstånd från varandra.) A1:A20 exempelvis innehåller tal, returnerar formeln =MEDEL(A1:A20) medelvärdet av de talen.Mer information (källa)